Posts Tagged ‘ใบประกาศนียบัตรกีฬา’

::: Certificate-ประกาศนียบัตร :::

 

 

ใบประกาศเกียรติคุณ 
เอกสารประเภทนี้ ออกให้กับสถานที่
หรือบุคคลเป็นกลุ่ม คณะ ซึ่งกระทำร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น ใบประกาศเกียรติคุณ ออกให้กับ
หมู่บ้าน หรืออำเภอ ที่ชนะเลิศในการแข่งขัน
หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด เป็นต้น

  ตัวอย่าง ใบประกาศเกียรติคุณ

 

ใบสำเร็จการอบรมหลักสูตร
ถือเป็นเอกสาร อีกประเภทหนึ่ง
ที่ไว้มอบให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
เพียงระยะเวลาสั้นๆ ตามสถานที่ที่จัดการอบรม
ตัวอย่างเช่น ใบสำเร็จการอบรมหลักสูตร
การทำอาหารอร่อย เป็นต้น

  ตัวอย่าง ใบสำเร็จการอบรมหลักสูตร

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

                              ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

::: Certificate-ประกาศนียบัตร :::

บริการออกแบบ และผลิตใบประกาศนียบัตร (Certificate) ใบรับรองการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ ใบมอบผลรางวัล ใบแต่งตั้งตำแหน่ง สำหรับองค์กร บริษัท และสถานศึกษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย กระดาษ และวัสดุที่หลากหลายเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับบริษัท หรือสถาบันอื่น และมีกระบวนการหลังการพิมพ์ให้เลือกอีกมากมาย อาทิเช่น ใบประกาศปั๊มนูน ใบประกาศเคลือบยูวีต่างๆ

 

Certificate ถือเป็นเอกสาร ยืนยัน
และรับรอง ได้ว่าบุคคลนั้นๆ มีความรู้
ความสามารถ สมควรแก่การที่จะได้รับ
Certificate ไว้เป็นหลักฐาน
ยืนยัน ความรู้ ความสามารถ นั้นๆ

  ตัวอย่าง certificate

 

ใบเกียรติบัตร ถือเป็นเอกสาร
อีกประเภทหนึ่ง ที่ไว้มอบให้แก่ผู้
ทดสอบความรู้ ผ่านการแข่งขัน ทดสอบ
เพียงระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างเช่น
เกียรติบัตร ชนะเลิศแข่งขันการวิ่ง
เกียรติบัตร เข้าร่วมอบรม สัมนา

  ตัวอย่าง ใบเกียรติบัตร

  …………………………………………………………………………………………………….

ตัวอย่างกรอบใบประกาศ

                                                                    ตัวอย่างใบประกาศเพิ่มเติม >>>

::: พิมพ์ใบประกาศนียบัตร ::: Certificate ด่วน

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร Certificate ด่วน

รับออกแบบและจัดทำใบประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตจำนวนน้อยเราก็สามารถผลิตให้ท่านได้ ระบบการพิมพ์ พิมพ์ด้วยระบบเลเซอร์ ตัวหนังสือคมชัด ดูน่าเชื่อถือ เรามีกระดาษที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก ทั้งกระดาษอาร์ตมัน อาร์ตด้าน และรวมไปถึงกระดาษนำเข้า เพื่อให้ลูกค้าได้กระดาษที่ต้องการและดูมีคุณค่า ใบประกาศนียบัตรที่ส่วนใหญ่ที่เราผลิตมีดังนี้ ใบประกาศพนักงานดีเด่น ใบประกาศมอบรางวัล ใบประกาศการันตรีสินค้า ใบประกาศรับรองการจบหลักสูตร เป็นต้น ในกรณีเร่งด่วนเราสามารถจัดทำใบประกาศนียบัตรให้ทันได้ภายใน 1 วัน

 

ใบสำเร็จการอบรมหลักสูตร
ถือเป็นเอกสาร อีกประเภทหนึ่ง
ที่ไว้มอบให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
เพียงระยะเวลาสั้นๆ ตามสถานที่ที่จัดการอบรม
ตัวอย่างเช่น ใบสำเร็จการอบรมหลักสูตร
การทำอาหารอร่อย เป็นต้น

 

ใบประกาศเกียรติคุณ 
เอกสารประเภทนี้ ออกให้กับสถานที่
หรือบุคคลเป็นกลุ่ม คณะ ซึ่งกระทำร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น ใบประกาศเกียรติคุณ ออกให้กับ
หมู่บ้าน หรืออำเภอ ที่ชนะเลิศในการแข่งขัน
หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด เป็นต้น

 

ใบเกียรติบัตร ถือเป็นเอกสาร
อีกประเภทหนึ่ง ที่ไว้มอบให้แก่ผู้
ทดสอบความรู้ ผ่านการแข่งขัน ทดสอบ
เพียงระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างเช่น
เกียรติบัตร ชนะเลิศแข่งขันการวิ่ง
เกียรติบัตร เข้าร่วมอบรม สัมนา

 

Certificate ถือเป็นเอกสาร ยืนยัน
และรับรอง ได้ว่าบุคคลนั้นๆ มีความรู้

ความสามารถ สมควรแก่การที่จะได้รับ
Certificate ไว้เป็นหลักฐาน
ยืนยัน ความรู้ ความสามารถ นั้นๆ


ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร